Ultralydsscanning

ultralydScanner_1På Skodsborg Fysioterapi er ultralydsscanning en integreret del af vores behandling. Med Ultralydsscanning kan man afgøre om en vævsskade heler, som den skal.

Ultralydsscanning er i dag en integreret del af den kliniske undersøgelse inden for reumatologi og idrætsmedicin. Med en scanner kan man danne sig et detaljeret billede af muskler, sener, ligamenter, slimsække og knogler, så detaljeret at man meget præcist kan bedømme vævets tilstand og på den måde udpege patientens præcise problem. Man kan således på baggrund af scanningen iværksætte den mest optimale behandlingsform.

Scanning med ultralyd er forholdsvis nyt inden for fysioterapi, men vi har siden efteråret 2010 arbejdet med ultralydsscanning på Skodsborg Fysioterapi.
Lars, Marianne og  Jan Ove har gennemgået en efteruddannelse ved Dansk Ultralyds Diagnostiske Selskab.

Ultralydsscanning med i behandlingsforløbet

Derudover bruger vi ultralydsscanning til at vurdere effekten af det behandlingsforløb, patienten er i gang med. Scanning er et objektivt måleredskab, der meget præcist kan afgøre, om en vævsskade eksempelvis heler som den skal, om en hævelse reduceres som ventet, eller om en muskel aktiveres, som den skal.

Endelig kan en scanning også hjælpe os med at afgøre, om en patient skal henvises til anden behandling (f.eks. medicinsk eller kirurgisk).