Balancehold

En god balance gør hverdagen nemmere og kan afværge ulykker og skader. Og så er en velfungerende balance med til at gøre dig bedre til din sport.

Med alderen bliver reaktionsevnen langsommere, og såvel musklerne som synssansen og følesansen i hud og led svækkes. Derfor vil den ældres evne til at genvinde balancen eller afværge et fald blive dårligere.

TIRSDAGE 14.30 – 15.30