Generel hjerte-/lunge rehabilitering

gpl_2På Skodsborg Fysioterapi har vi lang erfaring inden for genoptræning efter bla. skade eller operation.

Vores fysioterapeuter leverer en individuel tilpasset og helhedsorienteret fysioterapi/genoptræning med høj faglig service og kvalitet i smukke omgivelser.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle situation, og finder sammen de muligheder, som netop passer til din problematik.

Vi kan hjælpe med genoptræning efter:

  • Operation af hofte, knæ og ryg
  • Hjerte-/lungeproblematikker (KOL, nedsat hjertefunktion o.a.)
  • Cancer
  • Neurologi
  • Parkinson
  • Osteoporose
  • Efter en inaktiv periode

Hjerte-/lungeproblematikker

Skodsborg Fysioterapi tilbyder som noget nyt, rehabiliteringsforløb til patienter med kroniske hjerte- og lungesygdomme. Træningen vil tage udgangspunkt i De Nationale Kliniske Retningslinjer og omfatte styrke- og udholdenhedstræning individuelt eller på hold med udgangspunkt i en personlig tilpasset indsats. Desuden tilbydes holdtræning udendørs, hvor fokus vil være funktionelt at forbedre muskelstyrke og – udholdenhed og håndtering af symptomer i forbindelse med fysisk aktivitet i en virkelighedsnær kontekst. Holdtræning giver anledning til at møde andre personer i samme situation som en selv, hvor der skabes et rum for erfaringsudveksling og sparing med andre. Dialogen vil være dynamisk vekslende mellem den enkeltes håndtering af symptomer og det fysioterapeutiske vidensgrundlag.

Livskvalitet, motivation for fysisk aktivitet og symptomhåndtering er vigtige nøgleord i rehabiliteringen og derfor vil træning udspringe herfra.

Tilbuddet henvender sig til alle patienter med hjerte- eller lungesygdomme som er velregulerede.

Hvis du er interesseret i mere information omkring de kliniske retningslinjer kan du læse mere her:
NKR for hjerte-rehabilitering
NKR for KOL-rehabilitering