Performance Stability

rygskolePerformance Stability er en screeningsmetode til at forebygge muskuloskeletale smerter og skader, som vi anvender på Skodsborg Fysioterapi

Performance Stability er en videreudvikling af Kinetic Control. Dette koncept er baseret på The Performance Matrix, som er en screening (testrække) af dine muskelfunktioner. På grundlag af screeningen laver fysioterapeuten din muskelprofil, som også indkredser det område, hvor din krop er svagest. Kroppens svageste område kaldes ”Weak link” og er det område, hvor der skal sættes ind i træningen.

Forebyggelse af muskuloskeletale lidelser

På baggrund af screeningen laver fysioterapeuten din individuelle profil – en profil, der meget nøjagtigt viser hvilke muskler, der arbejder hensigtsmæssigt og hvilke, der ikke gør. Profilen danner grundlaget for det efterfølgende træningsforløb, der skal fungere som forebyggelse af muskuloskeletale lidelser. Et træningsforløb, der både har fokus på stabilitet, styrke og hastighed i bevægelsen.

Se mere på www.Performancestability.dk