Praktiske Informationer

Husk at medbringe et håndklæde eller lagen til din behandling. Skal du til træning, har du mulighed for at klæde om i klinikkens omklædning – separat for damer og herre.

Vi henviser til p-anlægget lige overfor indgangen til klinikken (mod syd). Den første time er gratis – herefter koster det kr. 7,- pr påbegyndt time.

HUSK: Altid at medbringe dit gule sygesikringskort og kør det igennem kortlæseren i receptionen INDEN din behandling.

Man kan til hver en tid bede sin fysioterapeut om at få udleveret sin journal.
Vi har pligt til at få informeret samtykke fra dig, før vi videregiver din journal til andre f.eks. din læge eller dit forsikringsselskab.

Hvis du i din kontakt med klinikken har oplevet større problemer eller fejl , og du ønsker at klage, så har du nedenstående et link:
Klage over sundhedsfaglig behandling