GLAiD ryg

Et GLAiD forløb består af uddannelse og træning med målsætningen at forbedre ryggens funktion og reducere smerter i ryggen. Uddannelsen give dig redskaber til at forstå din egen situation og vide hvordan du skal handle når smerter opstår og hvordan de kan forebygges.

Forløbet består af minimum 12 superviserede holdtræninger samt undersøgelse, teoretisk uddannelse og udarbejdelse af skriftlig status.
Ved første gang betales et en gangs beløb på 525 kr. Dette dækker de ydelser som sygesikringen ikke indbefatter. Selve træningen er tilskudsberettiget, hvis man har en lægehenvisning. Der ydes derudover tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. Anne-Marie, Bettina, Heidi og Jacob er alle GLAiD ryg certificerede – Anne-Marie og Bettina står for GLAiD holdene.
Tilmelding på telefon 4556 0030

Du kan læse mere omkring GLAiD konceptet på GLAiD officielle hjemmeside og hos Gigtforeningen