Rygskole

rygskoleHar du ondt i ryggen? Smerter i ryggen kan være en psykisk belastning, derfor er vores rygskole helhedsorienteret og dækker alle former for ryglidelser.

Skodsborg Fysioterapis Helhedsorienterede Rygskole indebærer, at dine rygproblemer bliver belyst ud fra biologiske, psykologiske og sociale aspekter. Det betyder, at et tværfagligt team bestående af fysioterapeut, kiropraktor og psykolog vurderer den enkelte rygskoledeltager.

Træn ryggen på vores Rygskole

Formål: At iværksætte en målrettet indsats for personer med ryglidelser eller andre lidelser i bevægeapparatet. For sygemeldte er målet at afstedkomme en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Vores Rygskole indeholder:

Rygtræning: Du får efter grundig undersøgelse og tilrettelagt et individuelt træningsprogram. Programmet progredieres eller regredieres løbende under forløbet.

Teoretisk undervisning: En overordnet indførelse i kroppens funktionelle anatomi, kroppens aldring, det intrapelvine tryk, venepumpens funktion samt ergonomisk vejledning. Der undervises desuden i smerteteorier.

Afspænding ved yogaterapeut: Progressiv afspænding efterfulgt af meditation.

Psykolog: Gennem undervisningen får deltageren en forståelse af de kropslige, mentale og emotionelle påvirkninger, der er knyttet til oplevelsen af smerte. Desuden vil deltageren udvide sit kendskab til, hvordan han/hun kan lære at håndtere sin kroniske smertetilstand hensigtsmæssigt og dermed højne sin livskvalitet.

Ring på 4556 0030 for mere information om vores Rygskole.